Green, A. (2009) Freud'un Zamansallık Kavramı: Güncel Görüşlerle Olan Farklılıklar. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı / The International Journal of Psychoanalysis Turkish Annual 1:189-201