Stoeri, J. H. (1987) Psychoanalytic Psychotherapy With Panic States: A Case Presentation. Psychoanalytic Psychology 4:101-113