Cahn, T. (1988) Through the Eyes Of A Twelve-Year-Old Girl (Oczyma Dwunastoletniej Dziewczyny). Janina Herscheles. Krakow: Wojewodzka Zydowska Komisja Historyczna, 1946.. Psychoanalytic Review 75:658-660