Berkenbaum, C. (1991) Freud et la Sprachwissenschaft. Revue Belge de Psychanalyse 19:1-35