Egon, A. (2002) Per Egon. Rivista di Psychoanalisi 48:508-509