Killingmo, B. (1999) Om Psykoanalytisk Kultur–et Rum for Refleksjon. (On psychoanalytic culture–a space for reflection.): Judy Gammelgaard and Susanne Lunn. Copenhagen: Dansk Psychologisk Forlag, 1997. Scandinavian Psychoanalytic Review 22:278-286