Välimäki, J. (1999) Vyötä Kupeesi Kuin Mies. Sielullisten selviytymisyritysten psykoanalyyttista seurantaa. (Gird your loins like a man. Psychoanalytic follow-up of psychic strivings for coping.): Vesa Manninen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996. Scandinavian Psychoanalytic Review 22:287-290