Turpeenniemi, M. (1999) Naisen Verhottu Sisin (A woman's veiled interior): Elina Mäenpää-Reenkola. Helsinki, Yliopistopaino, 1997. Scandinavian Psychoanalytic Review 22:291-294