Varvin, S. (1999) Att Ha Rätt. Om Övertygelse, Tolerans Och Fundamentalism. (To be right. About conviction, tolerance and fundamentalism.). Scandinavian Psychoanalytic Review 22:295-300