Brummer, M. (2009) Hilkka Annikki Valtonen (Born Löytänä) 1929 – 2009. Scandinavian Psychoanalytic Review 32:77-77