Wrangsjö, B. (2011) DET FRÄMMANDE, DET KUSLIGA OCH TANKENS BRIST. DET ANALOGA, DET DIGITALA OCH HOMO PSYCHICUS [The Unknown, the Uncanny and the Deficit of Thought. The Analogue, the Digital and Homo Psychicus] By Alf Nilsson. Mölndal: Symposium 2011. Scandinavian Psychoanalytic Review 34:144-146