Sundén, M. (2013) Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre virkelighet. ( The psyche, culture and society. Perspectives on inner and outer reality)Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre virkelighet. (, edited by S. Gilbert, E. Stänicke and F. Engelstad: Oslo, Abstrakt forlag, 2012, 406 pp., ISBN 978-82-7935-332-4.. Scandinavian Psychoanalytic Review 36:66-67