Mosel, J. v. (2021) Taaie aandacht: lekker!: Bespreking van: Italo Svevo (2008). Bekentenissen van Zeno. Amsterdam: Athenaeum — Polak & Van Gennep.. Tijdschrift voor psychoanalyse 27:303-304